آموزشآموزش زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی (درس 11) + صوت

“Numbers”

“اعداد”

با ما همراه باشید با مجموعه آموزشی زبان انگلیسی به صورت اختصاصی؛ ما در این مطب اعداد در زبان انگلیسی ، و هر آنچه در مورد اعداد باید بدانید ، مانند اعداد اصلی و … را به شما آموزش می دهیم.

با مجله اینترنتی هزار جور همراه باشید.


اعداد اصلی Cardinal Numbers

0 zero

صفر

1 one

یک

2 two

دو

3 three

سه

4 four

چهار

5 five

پنج

6 six

شش

7 seven

هفت

8 eight

هشت

9 nine

نه

10 ten

ده

11 eleven

یازده

12 twelve

دوازده

13 thirteen

سیزده

14 fourteen

چهارده

15 fifteen

پانزده

16 sixteen

شانزده

17 seventeen

هفده

18 eighteen

هجده

19 nineteen

نوزده

20 twenty

بیست

21 twenty-one

بیست و یک

22 twenty-two

بیست و دو

23 twenty-three

بیست و سه

24 twenty-four

بیست و چهار

25 twenty-five

بیست و پنج

30 thirty

سی

40 forty

چهل

50 fifty

پنجاه

60 sixty

شصت

70 seventy

هفتاد

80 eighty

هشتاد

90 ninety

نود

100 one hundred

صد

101 one hundred one

صد و یک

1,000 one thousand

هزار

10,000 ten thousand

ده هزار

100,000 one hundred thousand

صد هزار

1,000,000 one million

یک میلیون

1,000,000,000 one billion

یک میلیارد


اعداد ترتیبی Ordinal Numbers

1st first

اول ، نخست

2nd second

دوم ، دومین

3rd third

سوم ، سومین

4th fourth

چهارم ، چهارمین

5th fifth

پنجم ، پنجمین

6th sixth

ششم ، ششمین

7th seventh

هفتم ، هفتمین

8th eighth

هشتم ، هشتمین

9th ninth

نهم ، نهمین

10th tenth

دهم ، دهمین

11th eleventh

یازدهم ، یازدهمین

12th twelfth

دوازدهم ، دوازدهمین

13th thirteenth

سیزدهم ، سیزدهمین

14th fourteenth

چهاردهم ، چهاردهمین

15th fifteenth

پانزدهم ، پانزدهمین

16th sixteenth

شانزدهم ، شانزدهمین

17th seventeenth

هفدهم ، هفدهمین

18th eighteenth

هجدهم ، هجدهمین

19th nineteenth

نوزدهم ، نوزدهمین

20th twentieth

بیستم ، بیستمین

21st twenty-first

بیست و یکم ، بیست و یکمین

30th thirtieth

سی ام ، سی امین

40th fortieth

چهلم ، چهلمین

50th fiftieth

پنجاهم ، پنجاهمین

60th sixtieth

شصتم ، شصتمین

70th seventieth

هفتادم ، هفتادمین

80th eightieth

هشتادم ، هشتادمین

90th ninetieth

نودم ، نودمین

100th one hundredth

صدم ، صدمین

1,000 one thousandth

هزارم ، هزارمین


  اعداد رومی Roman Numbers

I=1

II=2

III=3

IV=4

V=5

VI=6

VII=7

VIII=8

IX=9

X=10

XV=15

XX=20

XXX=30

XL=40

L=50

C=100

D=500

M=1,000

این بود از درس امروز؛ اعداد در زبان انگلیسی ؛ اگر مطلب مفید بود؛ آنرا برای دوستانتان ارسال کنید ، و آموزش های ما را به آنها معرفی کنید، تا آنها نیز در آموزش های زبان انگلیسی به صورت اختصاصی و رایگان ما سهیم باشند.


“End of lesson eleven”

بیشتر بخوانید:

  1. تلفن در زبان انگلیسی ( درس 10 ) + صوت

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن